من شیشه ام ، قلبم میان سینه ام پیداست !

" در ایوان ایستاده ام و به ستون های کچ بری شده و سفید رنگ عمارت نگاه می کنم.همهمه زیاد است.جمعیت کثیر و ناشناسی ، پراکنده در جای جای حیاط عمارت ایستاده اند و با هم حرف می زنند ، اما تکان نمی خورند.
بیشتر به سایه شباهت دارند.انگار به سایه ها حجم بدهیم و آن ها را بایستانیم یا اینکه آدم ها را رنگ سیاه بزنیم.نه جمعیت را می شناسم ، نه عمارت را ... دستم را به میله ها می گیرم و از پله های سنگی عمارت پایین می آیم.جمعیت همچنان بر سر جای خود ایستاده.
به طرف در خروجی عمارت می روم.به طور اتفاقی چشمم می افتد به باغچه ی کوچکی از گل های آفتاب گردان که در انتهای حیاط عمارت است.می خواهم به طرف باغچه بروم که صدای ضجه هایی را از بیرون می شنوم.
به بیرون که می روم ، دوستم غزال در آن طرف خیابان نشسته و ضجه می زند.گریه می کند و جیغ می کشد.به سمتش می روم ، آرام نمی شود...جمعیت داخل عمارت زل زده اند به ما ... "

تا یک هفته قبل از اعلام نتایج امتحانات که هر شب خواب مردودی را می دیدم ، بعد از آن ، این یکی خواب کمی در نظرم عجیب آمد. آخر اولین بار نبود شب ها وقتی همه خوابند ، در این عمارت ناشناخته پرسه می زنم و بیداری ام را در عالم خواب با این عمارت تقسیم می کنم.
اما آن شب اولین بار بود که حیاط عمارت را می دیدم.داخل عمارت همیشه تاریک بود.انگار یک نفر پرده های پنجره ها را به قدری کشیده که روزنه ای از نور به داخل نفوذ نکند.
اولین بار حس می کردم کسی دنبالم است ، اما او را نمی دیدم.ولی ترس در چنگ او افتادن وجودم را لبریز کرده بود.آن قدری که از ترس در خواب نفس نفس می زدم.آن قدری که در همان تاریکی عمارت می دویدم ، از این اتاق به آن اتاق ، از این طبقه به آن طبقه ...
به طبقه ی آخر که رسیدم ؛ هیچ کدام از پنجره ها پرده نداشت و نور فضا را پر کرده بود.بین آن همه پنجره دری بود که به بیرون راه داشت.از در که بیرون رفتم جاده ای سرسبز بود که چشم نقطه ی انتهایش را نمی دید و درختان دور جاده را استتار کرده بودند.راهی جاده شدم و به قدری رفتم که همان شخص مجهولی که به دنبالم است ، من را شبیه نقطه ای ببیند که چند ثانیه ی بعد قرار است از زاویه ی دیدش خارج شود...
در عالم بیداری هر جه فکر کردم آن عمارت را کجا دیده ام به نتیجه ای نرسیدم.نمی دانم در آینده چه گره ای از من قرار است در این مکان ناشناخته که تا به حال ندیدمش گشوده شود یا چه گره ای اضافه شود ! اما مطمئنم پرسه های شبانه ی من در این عمارت بی دلیل نیست.
شاید در آینده ای نه چندان دور قرار است واقعن دستم را به میله های عمارت بگیرم و از پله های سنگی اش پایین بیایم و صدای ضجه ی دوستم را از بیرون بشنوم.
هر شب تکرار می شود...هر شب سایه ها به من زل می زنند ، هر شب اتفاقی چشمم به باغچه ی گل های آفتاب گردان می افتد ، هر شب غزال بیرون عمارت ضجه می زند ، هر شب ...


پی نوشت :

تمامی روزها یک روزند
تکه تکه
میان شبی بی پایان ...

شمس لنگرودی
+ [ تاریخ ] شنبه ۱۵ تیر۱۳۹۲ [ ساعت ] 16:4[ نویسنده] ارغوان قاسم نژاد |

دقیقن یادم نیست ؛ چه زمانی ، چه کتابی را ، به چه کسی امانت دادم.اما این را خوب یادم است که هنگام تحویل کتاب به او ، لبخندی زد و گفت : کسی که کتاب را امانت می دهد دیوانه است و آن کسی که کتاب را بر می گرداند دیوانه تر !

در دلم خالی شد و تا زمانی که کتاب را به من برنگرداند خیالم راحت نشد.به این ترتیب مشخص شد که من دیوانه هستم و او دیوانه تر ...

چند روز پیش سراغ چند کتاب را از مادرم می گرفتم و او هم می گفت : قبلن آن را داشتیم!

بعد از پرسیدن ماجرای آن جمله ، فهمیدم که کتاب های زیادی بوده که معلوم نیست به چه کسی داده اند و آن ها هم خودشان نخواستند دیوانه تر بودن شان را ثابت کنند.

چندین بار این حکایت برای صاحبان دو کتابخانه ی داخل پذیرایی خانه مان پیش آمده ؛ که یک لیست بالا بلند از کتاب ها بنویسند و در کتاب فروشی مشغول جستجوی آن ها شوند.بعد هم با نگاه پرسشگر فروشنده روبرو شوند که به آن ها می گوید : از کتابخوان هایی مثل شما بعید است این ها را نخوانده باشید ! که در این صورت باید ماجرای جمله ی " قبلن آن را داشتیم " را برای فروشنده توضیح دهند...

کتاب همسایه های احمد محمود را پنج بار خریده اند ، این بار آخر هم خودم آن را از کتابخانه شان برداشتم و در کتابخانه ی اتاقم جاسازی کردم ، که مبادا این بار پدر یا مادرم بخواهند آن را به کسی دهند و برای بار ششم مجبور شوند آن را بخرند.

برای اینکه باز این مشکلات پیش نیاید ؛ مادرم تمام کتاب های کتابخانه را لیست کرد و هر بار که کسی می خواست یکی از آن ها را امانت بگیرد اسمش را در لیست می نوشت.اما این راه هم جواب نداد ! کسی که بخواهد کتاب امانت گرفته اش را برنگرداند ؛ به هر طریقی شده این کار می کند ؛ حتی اگر خودش را از نظرت غیب کند.

البته بماند که من چند بار چند کتابی را که از یک نفر امانت گرفتم و به او برنگرداندم.هر وقت هم گذرش به خانه مان می افتد آن کتاب ها را طوری در کتاب خانه ام جاسازی می کنم که مبادا چشمش یکی از آن ها را ببیند.

این روزها هم که بازار نمایشگاه کتاب داغ بود و همه در دنیای مجازی فیسبوک عکس هایشان را در غرفه های مختلف نمایشگاه رونمایی می کردند! من که در این هفده سال ، تا به حال گذرم به آن نمایشگاه کتاب نیفتاده ؛ اما عده ای هم که رفته اند و دیده اند ، نپسندیده و از رفتن شان پشیمان شده اند. ولی خب آدم تا با چشم های خودش نرود و نبیند باورش نمی شود !

+ [ تاریخ ] دوشنبه ۲۳ اردیبهشت۱۳۹۲ [ ساعت ] 18:18[ نویسنده] ارغوان قاسم نژاد |

کنترل ضبط ماشین را از دست برادرم اردلان می گیرم و صدایش را بلند می کنم.دلم می خواهد فقط به روبرویم زل بزنم و در این غروب کسل کننده به صدای خواننده هایی گوش دهم که اگرچه خودشان غمی ندارند ، اما غم های آدم ها را خوب می شناسند.

قدیمی ها راست می گویند : هر چه کمتر بدانی ، آسوده تری !

دوست ندارم بدانم که کنکور برداشته شده و معدل ملاک ورود به دانشگاه شده ست.که با این اوضاع حتی آبیاری گل های قالی هم قبول نمی شوم.

دوست ندارم بدانم که قیمت دلار هی بالا و پایین می شود.یا فلان جا قرار است به فلان جا حمله کند.

یا مثلن آقای X در نقطه ای از دنیا ترور شده.یا فلان کشور زمان انتخابات ریاست جمهوری اش رسیده.

کلن این موضوعات هرچقدر هم بهمان ربط داشته باشد ، دانستن شان چیزی جز مشغولیات فکری برای آدم ندارد!

پدرم می گوید : اینجا فلکه ی فرودگاه ست...

مجبور می شوم صدای ضبط را کم کنم ؛ چون این شروع یک مکالمه ی طولانی بین پدر ، عمه ، شوهر عمه و مادرم خواهد بود ...

برای اینکه حرفی زده باشم ، می گویم : فقط چراغای رنگیش قشنگه ...

عمه ام گوشه ی روسری اش را تا می کند و رو به من می گوید : ایشالا چراغ زندگیت همیشه روشن و رنگی باشه دخترم ...

چراغ زندگی من زمانی روشن می شود که وقتی می خواهم بلند شوم سرم به سقف آرزوهایی که به آن ها نرسیده ام نخورد.دلم می خواهد کل آرزوهایم را بریزم داخل لیوان و آن را یک ضرب ، سر بکشم.آن وقت از نو بدنم آن ها را تجزیه و تحلیل کند تا شاید یک راه حل جدیدی برای رسیدن به آن ها پیدا کند .

عمه ام می گوید : اینجا هم زایشگاه ست ...

به سر در آن جا نگاه می کنم.

 پدرم صدایش را صاف می کند و می گوید :

اما الان شده دانشگاه پیام نور !

نیشخندی می زنم.

هر آدمی امکان دارد به جایی از زندگی برسد که هر روزش مثل روز قبلش باشد.و تنها تفاوتی که روزهایش داشته است این است که صبح اول به اهل خانه سلام داده و بعد دست و صورتش را شسته یا برعکس ! و من هم از این قاعده مستثنی نیستم.

یاد کتاب یک عاشقانه ی آرام نادر ابراهیمی می افتم.آن گیله مرد کوچک برنامه ریزی خوبی برای روزهایش داشت.مثل ما نبود که هر هفته ، شنبه را روز اول بداند.به این امید که شاید بتواند زمان را به زمین گرم بکوبد.

هفته هایش با هم فرق داشت و از عادت بیزار بود.معتقد بود که عادت ، اراده را نابود می کند.

جایی از کتابش می گفت :

" خودکارانه زیستن ، پایان انسانی زیستن است : عادت هر روز صبح زود برخاستن ، درست سر ساعت ، سر دقیقه. سلامی به عادت نه از راه ارادت. چای به عادت . اداره . امضا . اتوبوس . آب . چای . زنگ در . خرید ، خرید به عادت. هرگز چیزی به اندازه ی عادت نفرت انگیز نبوده. "

_ راستی مامان ، امروز چند شنبه ست؟!

_ دوشنبه ...

زیر لب می گویم : انگار هر روز دوشنبه است ...

از روی پل خرمشهر رد می شویم.به عقب تکیه می دهم و به شط خیره می شوم.

خودم را یک قدمی شط می بینم.انعکاس نور چراغ های روی پل زیبایی جالبی به سطح آب بخشیده.

انگار نورها به آب منگنه شده اند.مثل وفتی شده که تمام رنگ های روی پالت گواشم را می ریختم روی فرش و بعد هم فریاد های مادرم ...

می خواهم به رنگ ها نزدیک شوم.می خواهم با دستم لمسشان کنم.این انعکاس ها را در هیچ جای دیگری ندیده ام.

زیر پایم خالی می شود.در بین رنگ ها دست و پا می زنم.رنگ ها از من رد می شوند و ...

مادرم صدایم می زند : ارغوان ، بلند شو ... رسیدیم.

صدای ایمان حضرتی در گوشم می پیچد :

زندگی گاهی گریه ست ، گاهی خنده

گاهی بازنده ای و گاهی برنده ...

+ [ تاریخ ] جمعه ۲۴ آذر۱۳۹۱ [ ساعت ] 13:59[ نویسنده] ارغوان قاسم نژاد |

شـکـل یـک لاکــپـشـت وارونـــه

دست و پا می زنم به دور خودم

درس هــای نـخــوانــده ی امروز

و دلــیــلی که بازخواست شدم


عــدد_ حــبــس_ زیر رادیـکال

در پی دردســر نــمی گــردد

طــبـق قــانــون آخــر نـیـوتــن

هر کسی رفته بر نمی گردد


یک فرآیند در تو شکل گرفت

یـــک فرآیند از تــو دورت کرد

ماهی_ تنگ_ کوچکی بودی

که خیالی رسید و تورت کرد


مثل آن ایکس های نا مجهول

پر کــــنم دفــتــر ریــاضــی را

تـــا دوباره رهــا کنم در خــود

شورش بغـــض هـای تـازی را


بــیـــن این جـنــگ های فیــزیکی

واژه ای از نبـــــرد خســـته شده

بدتـر از عــهد ترکــــمانچای است

عهد تو با کسی که بسته شده


جای یک جمله روی تخته سیاه

می نویسم که " دوستت دارم "

و دبیری که داد زد : بــــــــیرون

از تــــمـام دروس بـــــــیـــزارم !


نــقـطه و انـتـها نـمی خـواهـــد

آخــر قــصه ای که مـعـلـوم است

شــده ام نــقــش اول فــیـلـمی

و نـگاهی که روی من زوم است ...
پی نوشت :

این اولین دفعاتی ست که فضای شعر را تجربه می کنم و همین طور اولین دفعه ای ست که چهارپاره را ...

منتظر نقدهایتان هستم.

+ [ تاریخ ] چهارشنبه ۱۰ آبان۱۳۹۱ [ ساعت ] 19:16[ نویسنده] ارغوان قاسم نژاد |

بیشترشان خالی از جلویمان رد می شدند.تاکسی ها را می گویم.همان هایی که عین خیالشان نیست ساعت ده و نیم شب شده و خیلی از آدم ها هنوز به خانه شان نرسیده اند.

هر از گاهی مادرم فریاد می زد : " مسجد پیروز " و راننده ها بی تفاوت می گذشتند.نه تنها از جلوی ما ، بلکه از جلوی عده ی کثیری که تا وسط خیابان هم برای گرفتن تاکسی پیشروی کرده بودند.

حواسم به پیتزا لقمه ای های توی پاساژ جمهوری بود و هر از گاهی از دور نگاه شان می کردم.

ولی بیشتر فکرم مشغول لحظه ای بود که آن روز برای تست دادن یک سریال مثل زندانی ها عکس گرفتم.موهایم را چپاندم داخل مقنعه ام و گوشه هایش را تا کردم.تخته ی وایت بردی که روی آن اسم و فامیل و شماره ام را نوشته بود ، دو دستی گرفتم  و در سه حالت نیم رخ ، تمام رخ و سه رخ عکس انداختم !

کم کم داشتم ضعف می کردم.می خواستم بروم داخل بازار جمهوری و یکی از آن پیتزا لقمه ای ها را مال خود کنم ؛ که مادرم دستم را کشید و گفت : حالا تاکسی گیرمون میاد ، یه کم تحمل کن ...

مادرم با زنی که کنارمان ایستاده بود ، مشغول گفتگو شد.

_  انگار اینا شکمشون سیره که حتی دربستم می گی حاضر نیستن مسافر سوار کنن!

زن هم با لهجه ی غلیظی گفت : می گُم نه !

یاد لحظه ای افتادم ، که کارگردان در چشمانم زل زد و گفت : تو آبادانی هستی و باید آبادانی برایم حرف بزنی.

و من هم متقابلن در چشمانش زل زدم و گفتم : بلد نیستم !

او هم که انگار قصد کوتاه آمدن نداشت گفت : یا آبادانی حرف می زنی یا از اتاق می روی بیرون ...

تصمیم گرفتم تسلیم شوم و یک بار هم که شده لهجه ی وطنی ام را امتحان کنم.پس عزمم را جزم کردم و یک اتود با لهجه ی آبادانی برایش اجرا کردم!

آخر سر هم زیر فرمم نوشت " ع " ! بیرون که آمدم بچه ها دوره ام کردند که چی گفت و چی شد! عده ای به شوخی می گفتند " ع " یعنی عوامل و عده ای هم می گفتند یعنی عالی !

ناخنکی به نان باگت های داخل پلاستیکی که در دستم بود زدم.تکه ای از آن را کندم.پشت جمعیت قایم شدم و شروع کردم به خوردن.

تصور می کردم که شهرت می تواند چه شکلی و چه مزه ای باشد !

اینکه لحظه ای حواست نیست و داری در دنیای خودت قدم می زنی ، آن وقت متوجه می شوی از دور چند نفر دارند با گوشی شان از تو فیلم و عکس می گیرند.قطعن هر آدمی که باشد اذیت می شود.

ولی اینکه مردم دورم جمع شوند و کاغذهای سفید و خودکارهایشان را به طرفم بگیرند را دوست دارم.فکر می کنم باید حس شیرینی باشد.

مادرم در بین جمعیت دنبالم می گشت.آمد به سمتم و گفت : کجایی تو؟!

من هم سرم را انداختم پایین و هیچ چیز نگفتم.

از راننده هایی که انگشت اشاره شان از پنجره بیرون می آورند و به سمت بالا می گیرند بدم می آید! انگار مقصدی به غیر از " لین یک " در آبادان به این بزرگی وجود ندارد !

یکی از دوستانم به قول عده ای پیامکی فرستاده و پرسیده بود : نتیجه ی تست چی شد؟!

خواستم جوابش را بدهم که فهمیدم شارژم تمام شده.

یک سال پیش اولین اجرای تئاترم بر روی صحنه که تمام شد ، آمدم سر خیابان که کارت شارژ بگیرم ؛ چندین نفر که اجرا را دیده بودند ، با ذوقی گفتند : خانم شما خیلی خوب بازی کردی !

و من هم خوشحال تر از همیشه ازشان تشکر کردم...

چند وقت پیش مصاحبه ی یکی از همین بازیگر های مشهور را که می دیدم نقل قولی از استادش کرد و گفت : نه عینک آفتابی بزن که نبیننت ، نه نزن که ببینت !

سخت ترین نکته درباره ی مشهور بودن این است که مردم همیشه با تو مهربان هستند و هر چه بگویی نظرت را تأیید می کنند ؛ حتی اگر کاملن احمقانه باشد!

از کنار مادرم جیم می شوم به سمت بازار جمهوری پیتزا لقمه ای هایش می روم.روبروی ویترینش می ایستم زل می زنم به جای خالی پیتزا لقمه ای ها.

_ تموم کردیم خانوم ؛ همین چند دقیقه ی پیش آخریش رو فروختیم !

یکی لحظه با خودم فکر می کنم کاش پیتزا لقمه ای هم مثل فرودگاه ها لیست انتظار داشت.اینکه کنار مغازه بنشینی و ناگهان کسی از راه برسد ، پیتزا لقمه ای را دستت دهد و بگوید : خانوم من از خوردنش منصرف شدم ؛ سهم شما !

به پیش مادرم بر می گردم.

مادرم برای بار هزارم فریاد زد : مسجد پیروز ...


+ [ تاریخ ] یکشنبه ۲۳ مهر۱۳۹۱ [ ساعت ] 19:34[ نویسنده] ارغوان قاسم نژاد |